video

english

Vízia ORT "DRUMMING FOR THE BETTER WORLD"...

  • objavenie a využitie energetického potenciálu jednotlivca a spoločnosti
  • prelomenie sociálnych a emocionálnych barier
  • dosiahnutie atmosféry súhry a jednoty cez rytmus
  • interakcia na vyššej úrovni

Čo to je Original Rhythm Team?

Original Rhythm Team je vzdelávací projekt zameraný na osobnostný rozvoj, budovanie a rozvoj tímov, komunikáciu, kooperáciu, načasovanie a vedenie ľudí. Používa tzv. Korporátne bubnovanie®  a metódy drum circle, pri ktorých všetci účastníci aktívne hrajú na bubon či iný rytmický nástroj. 

Original Rhythm Team pôsobí v rámci svojich projektov v korporáciách, neziskovom sektore, v školstve, organizuje tiež otvorené Drum Circle pre širokú verejnosť.

Podľa antropologických výskumov je bubon najstarším nástrojom komunikácie a spoločné bubnovanie je najstaršou formou tímovej komunikácie. Rytmus je univerzálny jazyk, ktorý dokáže presiahnuť rozdiely medzi ľuďmi - národnosť, pohlavie, vek, rasu, profesijné či sociálne rozdiely. Jedná sa o neverbálny, primárny spôsob komunikácie, ktorý odkrýva zažité stereotypy v komunikácii daného tímu.

Korporátne bubnovanie®  je metóda k rozvoju a budovaniu tímov, slúži tiež ako energetizácia a naladenie publika na konferenciách. Využíva bubny a ďalšie rytmické nástroje k prerodu účastníkov v rytmický orchester. Korporátne bubnovanie je postavené na najnovších poznatkoch o fungovaní ľudského mozgu a najstaršie metóde tímovej spolupráce známej zo všetkých kultúr sveta - rytmických rituálov.Vďaka naladeniu publika, tímu na jednu "vlnu" a priamym paralelám v komunikácii, leadershipu a kooperáciu, je korporátne bubnovanie najrozšírenejšou metódou pre team building po celom svete. Sme vlastníkmi licencie (USA) pre Korporátne bubnovanie®  v Slovenskej republike, názov je ochrannou známkou. Korporátne bubnovanie® je v SR prevádzkované pod značkou Original Rhythm Team.

Korporátne bubnovanie® je v súčasnosti najprogresívnejšou metódou budovania a rozvoja tímov. 60% zo 400 najväčších firiem sveta použilo v roku 2007 tieto techniky k rozvoju svojich tímov (zdroj: FORBES). A toto číslo sa neustále zvyšuje ... Original Rhythm Team prináša ako prvý tento moderný trend do Strednej a Východnej Európy! 

Drum circle techniky v USA vytlačili na okraj skôr populárne lanové techniky. Prečo? Pretože lanové techniky, nech budú vykonané seba lepšie, budú vždy umelú, modelovú situácií. Korporátne bubnovanie® vychádza z atavismu, reálnych situácií v tímovej komunikácii, ktoré fungujú už tisícky rokov vo všetkých kultúrach sveta.

Ak ste nezomreli pri čítaní týchto riadkov, máte stále svoj ​​srdcový rytmus ... a ste tak pripravení na interakciu s nami!

Vstúpte do sveta Original Rhythm Teamu, ročne s nami bubnujú milióny bubeníkov a nájdite svoj ​​rytmus či rytmus vašej spoločnosti!

Aktuality

 

12-14.4.2013 Účasť na Inner Winner festivale v dňoch 19. až 21.10. v Bratislave.

Prídte zažiť Korporátne bunovanie ® na vlastnej koži. Počas trvanie jedinečného  Inner Winner festivalu Vás každé ráno nabudíme spoločným bubnovaní.

 

2.5.2013 KORPORÁTNE BUBNOVANIE® bolo Úradom priemyselného  vlastníctva zapísané ako ochranná známka. Klienti tak od tejto chvíle maju istotu, že pod pojmom Korporátne bubnovanie dostanú svetovú kvalitu a nie plagiát.

Rhythm Team video

video - obrázek

Original Rhythm Team je projekt INNER WINNER INŠTITÚTU a DRUMBLA s.r.o. – www.drumbla.sk – všetky práva vyhradené | 2012

webdesign - notrouble.cz