video

english

drum fit 2
drum fit 1
drum fit 2
drum fit 3
drum fit 4
drum fit 5

Bubnovaním ku zdraviu, nástroj psychohygieny, redukcia stresu

Drum Fit! je projekt tzv. wellness čiže zdravotného bubnovania. Jedná sa o odnož korporátneho bubnovania, ktoré v Strednej a Východnej Európe zastupuje projekt Original Rhythm Team. Účinky zdravotného bubnovania sú dokázané v mnohých neurologických výskumoch, medzi hlavné benefity patrí synchronizácia pravej a ľavej mozgovej hemisféry, posilnenie imunitného systému, vyplavenie endorfínov a uvoľnenie nahromadeného napätia. Pri wellness bubnovaní dochádza k účinnému posilňovaniu svalstva a unikátnemu spojeniu fyzického i mozgového tréningu. Drum Fit! je ideálnou prevenciou proti syndrómu vyhorenia u duševne pracujúcich a jedinenčný nástroj psychohygieny.

Syndróm vyhorenia (burn out syndrome) je jedným z najväčších strašiakov všetkých duševne pracujúcich (manažéri, pedagógovia, lekári, úradníci ...). Spoznajte paralelu rytmov s duševnou očistou na lekciu DRUM FIT!

Aké benefity Vám prináša DRUM FIT?

  • uvoľnenie stresu, odreagovanie napätia v celom tele
  • synchronizácia pravej a ľavej časti Vašeho tela, čo prispieva k blahodárnemu pocitu
  • zapojenie pravej a ľavej hemisféry Vášho mozgu súčasne – energetizácia Vašej mozgovej kapacity!
  • produkcia liečivých látok vo Vašom tele ( vyplavenie endorfínov – hormonov šťastia, zvýšená aktivita NK buniek ), ktoré prispievajú k Vašej telesnej a psychickej pohode.

 

Rytmus je liek, prečítajte si zaujímavú štúdiu:

Pre bubeníkov naprieč storočiami je známa vec, že ​​sa cítia dobre keď hrajú na bubon. Avšak svetoznámy neurológ doktor Barry Bittman zverejnil prvú vedeckú štúdiu svojho druhu o účinkoch bubnovania, metódy drum circle, ktorá výrazne posilňuje imunitný systém.

V nedávnom interview v ktorom popisoval výsledky svojej štúdie, doktor Bittman uviedol: "Naším zámerom bolo zistiť, či existuje súvislosť medzi toľko spomínaným odbúraním stresu pri skupinovom bubnovaní. Dali sme preto dokopy niekoľko pokusných skupín, kde jednotlivci vytvárali rytmus pomocou metódy drum circle - kedy všetci účastníci hrajú na bubon či iný rytmický nástroj.

Cieľom štúdie doktora Bittman bol výskum vplyvu skupinového bubnovania na bunky a ich podporu imunitného systému organizmu. "Bunky na ktoré sme sa zamerali sa nazývajú NK bunky, inak tiež povedané bunky zabijáci. Zjednodušene povedané sú to bunky, ktoré v organizme najdlhšie prežijú a sú schopní zničiť rakovinové bunky či vírusom napádané bunky v organizme.

Pre výskum boli vybraní zásadne ľudia, ktorí nie sú hráči na bubny a toto bola ich prvá skúsenosť. Dr Bittman vyskúšal rôzne kombinácie skupinového bubnovania od obyčajného počúvania bubnovania bez vlastného hrania, cez vedenie bubnovanie skúseným odborníkom, kedy všetci účastníci hrali na bubny zhruba 20 až 50% času až po číro intuitívnu hru na bubny pod vedením šamana s plným zapojením do hry.

Hladina stresových hormónov a NK buniek (zabijákov) bola všetkým účastníkom vždy merná pred a po skupinovom bubnovaní a po každom experimente. Pre doktora Bittman a jeho kolegov bolo frustrujúce zistenie, že zo začiatku boli výsledky takmer totožné - po akejkoľvek interakcii s bubnovaním sa znížila hladina stresových hormónov, avšak aktivita NK buniek (ktoré reprezentujú imunitný systém) zostávala nemenná. Akonáhle však pokusné skupiny presiahli 80% mieru interakcie - teda vlastnú hru na bubny - aktivita NK buniek sa podstatne zvýšila k obrane imunitného systému. Tím doktora Bittman tento experiment mnohokrát zopakoval na mnohých rôznych skupinách, vždy s ľuďmi, ktorí normálne na bubny nehrajú - vždy s rovnakými výsledkami! Akonáhle presiahla miera vlastného hrania 80% sledovaného času, hladina NK buniek rapídne vzrástla. Dr Bittman je týmto zistením natoľko fascinovaný, že v súčasnej dobe prebiehajú ďalšie pokusy s bubnovaním. "

Spoznajte aj vy liečivú silu spoločného bubnovania! Original Ryhthm Team zabezpečuje okrem manažérskych akcií aj odborné hodiny drum circle v renomovaných wellness štúdiách pre širokú verejnosť.

Prečítajte si o DRUM FIT aktuálne články v magazínoch Marie Claire, Juicy, Zdravie, Fit Štýl, Cosmopolitan a Sedem!

šamanské bubny
vybubnujte si dobrou náladu
Cosmopolitan
fit styl
sedm

Original Rhythm Team je projekt INNER WINNER INŠTITÚTU a DRUMBLA s.r.o. – www.drumbla.sk – všetky práva vyhradené | 2012

webdesign - notrouble.cz